Over ons

Civitas Christiana vecht voor de overwinning van de christelijke tradities, het gezin en de vrijheid van Nederland. Tegen het oprukkende multiculturalisme, de gender ideologie en de cultuur van de dood.

Civitas Christiana herstelt Nederland door het terug te brengen tot zijn christelijke wortels. Het bereikt dit door mensen die dit ideaal delen te verenigen door moderne communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten en protesten en het onthullen van de waarheid door het doen van onderzoek en het schrijven van publicaties.

De leidende waarden in het werk van Civitas Christiana zijn: verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en inzet.

Doelstelling

Stichting Civitas Christiana is opgericht in 2014, om een halt toe te roepen aan de verdere afbrokkeling van de Nederlandse cultuur en tradities. Wij begrijpen de Nederlandse cultuur in de context van de christelijke beschaving, zoals die in de loop der eeuwen in Europa vorm heeft gekregen. Als fundamentele principes van de Europese cultuur zien wij traditie, familie en privé-eigendom.

Visie

Waarom is het belangrijk om de traditie, het gezin en het recht op privé-eigendom te verdedigen? Op het eerste gezicht lijken deze waarden een willekeurige mix. Maar in feite zijn het drie pijlers die elke gezonde beschaving, en vooral de christelijke beschaving, ondersteunen. Schaf een van hen af en de andere twee zullen verdorren en sterven. Het zijn waarden die geworteld zijn in zowel de Natuurwet als de Goddelijke Openbaring. Vandaag de dag worden ze aangevallen als nooit tevoren. Om de christelijke beschaving te herstellen moeten we de traditie, het gezin en het principe van het privé-eigendom bevorderen en verdedigen.

De traditie is de som van de prestaties van een volk op religieus, moreel, cultureel en materieel gebied. Het is een geschenk dat van generatie op generatie wordt doorgegeven, waardoor de jeugd met een grotere stap vooruit gaat, verlicht en geleid door de ervaring van de oudsten. Traditie is niet alleen een historische waarde, maar ook gewoon een romantisch verlangen naar vervlogen tijden. Het is een onmisbare factor voor het hedendaagse leven. Door middel van traditie vermijden samenlevingen stagnatie, maar ook chaos en opstand.

De familie of het gezin is het meest dynamische element van de traditie. Als de familie niet zou bestaan, zou de traditie ook niet bestaan, want gezinnen zijn de dragers van natuurlijke en bovennatuurlijke morele waarden die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven. Een familie moet dit rijke erfdeel ontwikkelen tot een school van bestaan, leven, vooruitgang en het dienen van zijn land en het christendom. Anders loopt die het risico dat zij onaangepaste individuen voortbrengt die niet weten wie ze zijn en niet stabiel en logisch in een sociale groep kunnen passen.

Het privé-eigendom is een mensenrecht dat gebaseerd is op de aard van de mens als vrij individu, dat recht heeft op de vruchten van zijn arbeid. Privé-eigendom is onmisbaar voor het welzijn van het gezin. In overeenstemming met hun door God gegeven instincten werken, worstelen en sparen alle ouders die de naam waardig zijn om hun kinderen een veilige toekomst te bieden.

Zo stapelen gezinnen erfdelen op die van geslacht op geslacht worden doorgegeven. Nalatenschap is waar familie en eigendom elkaar ontmoeten. Zelfs nog belangrijker dan materiële bezittingen zijn immateriële goederen zoals onderwijs en culturele en morele waarden. De legitimiteit hiervan ontkennen is ouders tot vreemden voor hun eigen kinderen maken. In het zevende en negende gebod wordt de heiligheid van privébezit expliciet genoemd. De vernietiging van de traditie, het gezin en het privé-eigendom is door alle totalitaire bewegingen van de moderne tijd nagestreefd, met name door het socialisme, het nationaalsocialisme (nazisme), het fascisme en het communisme. Deze bewegingen zijn natuurlijke vijanden van de christelijke beschaving.

Doneer