Over ons

Civitas Christiana vecht voor de overwinning van de christelijke tradities, het gezin en de vrijheid van Nederland. Tegen het oprukkende multiculturalisme, de genderideologie en de cultuur van de dood.

Civitas Christiana

Civitas Christiana herstelt Nederland door het terug te brengen tot zijn christelijke wortels. Het bereikt dit door mensen die dit ideaal delen te verenigen door moderne communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten en protesten en het onthullen van de waarheid door het doen van onderzoek en het schrijven van publicaties. De leidende waarden in het werk van Civitas Christiana zijn: verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en inzet.

Campagnes

Met vier campagnes beïnvloedt Civitas Christiana de publieke opinie: Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen, Stirezo Pro-life, Cultuur onder Vuur en Gezin in Gevaar.

Bestuur

Stichting Civitas Christiana is op 26 maart 2014 opgericht te Heilig Landstichting. De bestuursleden zijn hertog Paul von Oldenburg (voorzitter), Hugo Bos (secretaris) en dr. Caio Xavier da Silveira (penningmeester). Hugo Bos is algemeen manager. Naast hem zijn er nog dertien medewerkers (deels parttime) in dienst voor zowel redactionele als praktische werkzaamheden.

ANBI-status

Stichting Civitas Christiana is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, giften fiscaal afgetrokken kunnen worden. Meer informatie over onze ANBI-status vindt u hier.

Particuliere vereniging van gelovigen

In haar activiteiten is Stichting Civitas Christiana geïnspireerd door de traditionele katholieke leer en het leergezag van de Kerk. Ons soort organisatie wordt door het Kerkelijk recht beschouwd als een particuliere vereniging van gelovigen, met statuten die onder het burgerlijk gezag vallen en niet onder het Kerkelijk gezag. In feite is het werkterrein van onze organisatie de burgermaatschappij.

Traditie, Familie en Privé-eigendom (TFP)

Stichting Civitas Christiana maakt deel uit van het internationale netwerk van zuster- en autonome organisaties ter verdediging van Traditie, Familie en Privé-eigendom (TFP).