Campagnes

Cultuur onder Vuur

Cultuur onder Vuur strijdt voor de overwinning van de Nederlandse cultuur en christelijke tradities. Tegen socialisme, islamisering en klimaatdwang.
cultuurondervuur.nl

~~~

Gezin in Gevaar

Gezin in Gevaar verdedigt het door God gegeven gezin tegen de aanvallen van de gender-ideologie, de lhbt-dictatuur en tegen de seksualisering van kinderen.
geziningevaar.nl

~~~

Stirezo Pro-life strijdt voor de ongeboren kinderen, tegen de massamoord door abortus.
stirezo.nl

~~~

De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen doordringt Nederland en Vlaanderen van de boodschap van bekering en hoop die Onze Lieve Vrouw in Fatima gegeven heeft.
mijnonbevlekthart.nl