Verklaring tegen de onrechtvaardige agressie van Rusland tegen Oekraïne

Onze Lieve Vrouw van Zarvanytsia, bid voor Oekraïne!

Verklaring tegen de onrechtvaardige agressie van Rusland tegen Oekraïne

THEMA'S:

Civitas Christiana spreekt haar verontwaardiging uit over de ernstige en onrechtvaardige agressie van Rusland tegen de nobele Oekraïense natie, die er moedig in geslaagd is zich te bevrijden van het Sovjetjuk, geïnspireerd door de heroïsche figuren van Exarch Leonid Feodorov en Kardinaal Josyf Slipyi.

Bid voor de Oekraïners

Wij roepen de katholieken van Nederland op tot Onze Lieve Vrouw te bidden om het Oekraïense volk te beschermen en in het bijzonder de talrijke, heldhaftige en groeiende katholieke gemeenschap. In het bijzonder dat zij vervult wat zij bij haar verschijning in het dorp Hrusjev aankondigde, namelijk dat Oekraïne als natie vreselijk zou lijden, maar uiteindelijk "een onafhankelijke staat" zou worden.

Rusland heeft zich nog niet bekeerd

Deze nieuwe agressie tegen een onafhankelijke natie, door de schending van alle door het Kremlin ondertekende internationale verdragen, waardoor de vrede in Europa en de rest van de wereld ernstig in gevaar wordt gebracht, toont aan dat Rusland zich nog lang niet van zijn fouten heeft bekeerd. Deze constatering maakt het noodzakelijk dat het verzoek van Onze Lieve Vrouw aan zuster Lucia eindelijk wordt ingewilligd. Dat wil zeggen, dat de paus en de bisschoppen van de hele wereld Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria toewijden, want alleen deze toewijding zal de bekering van Rusland mogelijk maken en, bijgevolg, de terugkeer van de vrede in de wereld.

Kastijdingen verlengd door onze nalatigheid

Anders zullen de door Onze Lieve Vrouw in Fatima aangekondigde kastijdingen - en met name de plaag van nog verwoestender oorlogen - eindeloos worden verlengd door onze eigen nalatigheid om gehoor te geven aan haar verzoeken tot bekering en boete.

Doneer