De ideologische manipulatie door de coronaviruspandemie...

De ideologische manipulatie door de coronaviruspandemie...

THEMA'S:

Op 10 april 2020 heeft onze zusterorganisatie Instituto Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO), de TFP uit het land waar de grondlegger geboren is, een manifest uitgebracht betreffende de Coronacrisis en de bedreiging die hierdoor ontstaat voor de christelijke beschaving en zelfs voor de algemene westerse tradities en levenswijze.

Het doel van het manifest is om het debat over deze crisis op een hoger niveau te tillen. De debatten lijken nu vooral te gaan over de vraag of er eerder ingegrepen had moeten worden, of er meer getest moet worden en of het virus eigenlijk wel meevalt, dan wel zwaar onderschat wordt. Maar het is nodig om in deze crisis na te denken over meer fundamentele vragen. Wat is het algemeen belang en hoe wat dat algemeen belang het beste gediend? Wat is de verhouding tussen de wetgevende, de uitvoerende en de controlerende macht? Waarom is subsidiariteit ook in tijden van crisis onontbeerlijk? Mag een overheid basale rechten van burgers inperken, omwille van een hoger goed? En wat is de rol van China in deze hele crisis, is het een modelland om het virus te stoppen of een bedreiging voor de vrijheden van burgers.

Maar belangrijker nog is de vraag naar de ideologische agenda achter deze crisis. Wie wordt er beter van deze maatregelen? Dat dit leidt tot een blijvende en diepgaande verandering van onze maatschappij lijkt al bijna algemeen aangenomen te worden.

Als Nederlandse organisatie die de TFP in Nederland representeert, Stichting Civitas Christiana, willen we dit manifest van harte bij u aanbevelen. Het stelt wezenlijke vragen, maar geeft ook antwoorden die in deze tijd meer dan ooit nodig zijn. We hebben nu behoefte aan antwoorden die de geest van de tijd en de grillen van de politiek overstijgen, we hebben behoefte aan blijvende en eeuwige principes op basis waarvan we onze maatschappij kunnen inrichten en de Katholieke Sociale Leer biedt in dit opzicht verrassend toepasselijke en nuttige adviezen.


Doneer